Strategi

Strategi. Beroende på vem du frågar kan innebörden skifta. Komplexiteten likaså. Själva har vi en rätt pragmatisk syn på strategiarbetet; det ska vara enkelt, lättförståeligt och affärsnära. Vad gör vi? Hur och varför gör vi det? Och hur når vi vår målgrupp på bästa sätt. Tillsammans hjälps vi åt att peka ut vägen på en karta som alla förstår. En väg som genererar intäkter från dag 1. Exempel på kunder:

Palina

Smartfind

Veterinärhuset i Haninge